Приклади блок схеми для обчислення суми

приклади блок схеми для обчислення суми
Складіть блок-схему алгоритму обчислення значення виразу (а + ft) — с : а. Виконайте його при різних значеннях а, ft, с. Доберіть значення так, щоб для різних наборів значень виконання алгоритму відбувалося по-різному. Але там було відомо, що діжка та відро порожні, а також ми знали їх ємності. Для цього в системі команд виконавців є спеціальні команди. Для позначення кроків алгоритму у вигляді блок-схем використовують такі основні геометричні фігури: Послідовність дій в алгоритмі вказують за допомогою стрілок, які з’єднують геометричні фігури.


Створимо блок-схему розв’язання задачі (рис. 3.44). 1. Реалізуйте алгоритм, представлений у вигляді блок-схе-ми, за допомогою скрипта проекту в середовищі Scratch (рис. 3.45). 2. Збережіть проект під назвою Впр20_Прізвище. Збережіть створений проект у своїй папці у файлі з іменем завдання 3.3.8. Складіть алгоритм руху виконавця вгору в середовищі Scratch. Наведіть приклад значення змінної, при якому це висловлювання є істинним, і значення змінної, при якому це висловлювання є хибним. КОМАНДА ПРИСВОЮВАННЯ Розглянемо задачу на обчислення значення виразу.

Тіло циклу може складатися з однієї або з кількох команд. Тобто, кожен алгоритм покликаний розв’язувати клас однотипних задач. Який алгоритм називають алгоритмом із циклом? Як називають цикл, який входить у тіло іншого циклу? При створенні Scratch-проектів використовують вкладки, коли зовнішнім блоком є команда повторення, а внутрішнім — розгалуження, і навпаки. Якщо ж результат виконання команди перевірки умови буде істина, то команди тіла циклу виконуватимуться не будуть. Саме для таких випадків слугують цикли з умовами.

Похожие записи: